Az    |     En
      

(AZ)

1.Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirliməsi hesabatı 

2.Qeyri texniki xülasə

3.Maraqlı tərəflərlə qarşılıqlı əlaqə planı

4.Ekoloji və sosial tədbirlər planı

(ENG)

1.Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirliməsi hesabatı

2.Qeyri texniki xülasə

3.Maraqlı tərəflərlə qarşılıqlı əlaqə planı

4.Ekoloji və sosial tədbirlər planı